bg_web28jul

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ข้าพระพุทธเจ้า*    
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก*    
คลิกเพื่อสุ่มภาพใหม่

ข้าพเจ้ายินยอมให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้เผยแพร่ ชื่อ-นามสกุล
บน Facebook ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม หากข้าพเจ้าได้รับรางวัลของที่ระลึก